click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 10 DETAILHANDEL OG BUTIKSSTØRRELSER

10.1 Arealer til butiksformål

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 25.000 m2.

Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 5.000 m2 etageareal og for udvalgsvarebutikker til 2.500 m2.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk