click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Der er ikke inden for lokalplanområdet, observeret arter, som er listet på EU-habitatdirektivets bilag IV. Dog er der en sø beliggende ca. 25 meter syd øst for lokalplanområdet, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover er det nærmeste Natura 2000-område, Kattehale Mose beliggende ca. 750 meter sydøst for lokalplanområdet.

Lokalplanen erstatter en eksisterende lokalplan for området og ændrer ikke anvendelsen af området som det er i dag. Lokalplanen vil således ikke medføre væsentlige ændringer og det vurderes derfor at den ikke vil påvirke hverken den beskyttede sø eller Natura 2000 området.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk