click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

JORDFORURENINGSLOVEN

Lokalplanområdet er udtaget fra områdeklassificering dog omfatter lokalplanområdet en del af matrikel nr. 8r Kollerød by, Lynge der er kortlagt som forurening på vidensniveau 1.

En ejendom betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen som gør at arealet kan være forurenet. Ved ændret arealanvendelse, skal ejer eller bruger sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning, jf. jordforureningslovens § 72b.

Ved ændre arealanvendelse på en ejendom eller areal, der er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 eller 2 til mere følsom anvendelse som bolig, skal ejer eller bruger ansøge kommunen om tilladelse inden der foretages ændring af anvendelsen af det kortlagte areal, jf. jordforureningslovens § 8. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses jf. jordforureningslovens § 71 og Allerød Kommunes miljømyndighed kontaktes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk