click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

Historie

Området omkring den gamle rådhusgrund udviklede sig stærkt i 1960'erne og 70'erne hvor de omkringliggende mar­kerne på få år blev forvandlet fra agerbrug til parcelhuse og institutioner. Lokalområdet bærer navnet »Engholm« efter en gård, der lå på stedet indtil 1973. Tilbage er kun navnet, en dam og et par store træer på Vestvej, der markerede ind­kørsel til gården.

Navnet Rådhusparken knytter sig til områdets tidligere anvendelse, da det gamle Rådhus lå på ejendommen. Det gamle rådhus var plaget af skimmelsvamp, og kom­munens administration flyttede i 2004 ind i det nye rådhus på Bjarkesvej. I den forbindelse blev det besluttet, at en lokalplan skulle muliggøre etablering af boliger på den tidligere rådhusgrund. Målet med at udbyde arealet til boliger var at sikre et bredere udbud af boliger, der både var ældreegnede og kunne tilgodese mange forskellige grupper af mennesker. Intentionen var at skabe et attraktivt og bæredygtigt byggeri med en blanding af ejerboliger og almennyttige boliger i varierede størrelser.

 

Områdets anvendelse

Området anvendes i dag til boligformål i overensstemmelse med den gældende lokalplan og består af en blanding af tæt-lav bebyggelse og etageboliger. Boligernes ejerform er en blanding mellem ejerboliger, lejeboliger og almennyttige boliger. 

 

Infrastruktur

Lokalplanområdet er afgrænset af Kollerødvej mod nord og af Rådhusvej mod vest. Vejene er belastet med henholdsvis 8.000 og 4.000 biler pr. døgn. Adgang for biltrafik til lokalplanområdet sker ad Rådhusvej. Udover gode adgangsforhold for biltrafik er området godt dækket ind i forhold til offentlig transport. I udkanten af lokalplanområdet er der flere bus­stoppesteder med busforbindelser til S-tog stationerne i Allerød, Hillerød, Farum og Holte.

For fodgængere er der adgang til lokalplanområdet af to offentlige stier i områdets østlige del, hvor den ene løber, hvor den gamle landevej mellem Lynge og Lillerød løb. Udover hovedstien er der flere små trampestier mellem lokalplanområdet og Kollerødvej og Rådhusvej. 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk