click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Det eksisterende byggeri inden for lokalplanområdet er i store træk opført i overensstemmelse med lokalplan 2-296. En kompliceret byggeproces med skiftende entreprenører har dog medført, at der er mindre forhold, som ikke kan læses ud af lokalplan 2-296. 

Formålet med lokalplanen er at sikre et gennemsigtigt plangrundlag, der tydeligt afspejler de fysiske forhold. Lokalplanen skal derfor sikre, at området fortsat anvendels til boligformål og at der kan etableres attraktive fælles friarealer til områdets beboere.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk