click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Tage på bygninger må kun opføres som saddeltage eller flade tage med ensidig taghældning.

 

8.2

Ved etablering af en tagkonstruktion med ensidig taghældning skal den øverste etage trækkes min. 1 meter tilbage i forhold til facaden.

 

8.3

Bygningsfacader på primær bebyggelse skal fremstå i enten tegl, skifer eller beton med mulighed for at inkludere mindre partier i andre materialer, så længe det overordnede udtryk udgøres af enten tegl, skifer eller beton.

Tegnstensfacader kan fremstå enten som pudset eller blank mur. Facader i beton skal males eller pudses op.

 

8.4

Bygningsfacader på sekundær bebyggelse kan, foruden facadematerialer nævnt i 8.3, også udføres med facader i træ.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk