click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Indkørsel til lokalplanområdet skal ske fra Rådhusvej som vist på kortbilag 2.

 

5.2

Inden for delområde 4 skal der anlægges fælles parkering for lokalplanområdet svarende til:

  • 1,5 p-plads pr. bolig for rækkehuse.

  • 1 p-plads pr. 100m2  bruttoareal for etageboliger.

 

5.3

Stier inden for lokalplanområdet skal opretholdes som vist på kortbilag 2 og skal være tilgængelige for offentligheden. Der må således ikke opsættes hegn eller lignende afspærring som forhindrer dette. 

 

5.4

Veje, stier og parkering skal indrettes i overensstemmelse med foreskrifterne i DS-håndbog 105, 2012, ”Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø”.

 

5.5

På parkeringsarealet langs lokalplanområdets ydre kant (se kortbilag 3), må der etableres sekundær bebyggelse i form af cykelskure og overdækninger til affaldssortering, under forudsætning af, at parkeringsnormen jf. § 5.2 fortsat kan overholdes.

  

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk