click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Delområde 1 må kun anvendes til helårsboligformål af typen tæt-lav i form af byhuse på 3 etager.

 

3.2

Delområde 2 og 3 må kun anvendes til helårsboligformål i form af etageboliger.

 

3.3

Delområde 4 må kun anvendes til fælles grønt areal, fælles parkering og affaldshåndtering. 

Note til § 3

På ejendommene må der drives erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

  • At der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.

  • At erhvervet udøves af ejendommes beboer uden fremmed medhjælp.

  • At ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes.

  • At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.

  • At virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk