click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler: 4fi, 4fl, 4fo, 4fq, 4ft, 4fu, 4fæ, 4fø, 4ga, 4fm, 4fn, 4fr, 4fv, 4fx, 4fy, 4fp, 4fs, 4fz, 4gb, 4gc, 4ge, 4gi, 4fk, 4gd, 4gf, 4gg, 4gh og 4l samt dele af matr. nr. 8r og dele af vejlitra 7000g alle Kollerød By, Lynge samt alle matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra nævnte ejendomme

 

2.2

Lokalplanen er opdelt i 4 delområder som vist på kortbilag 1:

  • Delområde 1 består af matr. nr: 4fo, 4fq, 4ft, 4fu, 4fæ, 4fø, 4ga, 4fm, 4fn, 4fr, 4fv, 4fx, 4fy, 4fp, 4fs, 4fz, 4gb, 4gc, 4ge, 4gi, 4gd, 4gf, 4gg og 4gh alle Kollerød By, Lynge.

  • Delområde 2 består af matr. nr. 4fk og 4l samt dele af 8r Kollerød by, Lynge

  • Delområde 3 består af matr. nr. 4fl Kollerød by, Lynge 

  • Delområde 4 består af matr. nr.  4fi, og dele af vejlitra 7000g Kollerød by, Lynge 

 

2.3

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk