click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 10 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er sikret: 

10.1

At der er anlagt et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i henhold til lokalplanens § 5.1.

10.2

At bebyggelse og udearealer overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder.

10.3

At bebyggelsen er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning i det omfang, denne skal forsynes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk