click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Lokalplanområdet ligger i landzone. Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone. Området ligger i Blovstrød og mod nord op til noget af det rekreative areal og Sandholmgårdsvej mod øst rækkehusbebyggelsen på Parkvej, mod syd og vest parcelhusområder. De to dobbelthuse, som lokalplanen giver mulighed for ligger vest for den rækkehusbebyggelse, der er en del af den fælles lokalplan, der er gældende for området i dag. På den anden side af Sandholmgårdsvej ligger skoven Tokkekøb Hegn, som der er stiforbindelse til.  Området hører til Blovstrød Skole, hvor der også er svømmehal.

Nabobebyggelse Elmevej

Nabobebyggelse Elmevej

Støjhegn med beplantning

Støjhegn med beplantning

Grønning og Parkvej

Grønning og rækkehusbebyggelse

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk