click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANENS INDHOLD

Formålet med lokalplanen er at overføre arealet fra landzone til byzone for at give mulighed for at bygge to dobbelthuse. Bebyggelsen skal udformes så den dels indgår i samspil med den øvrige bebyggelse og tilpasses terrænet.

For at indpasse bebyggelsen til terrænet er bebyggelsesområderne hovedsageligt placeret på det plateau, hvor den tidligere spejderhytte var opført på. Bebyggelsens udformning og placering er reguleret for at give den en sammenhæng med den øvrige rækkehusbebyggelse ved Parkvej.

 

Det fremgår i bestemmelserne, at der skal oprettes en grundejerforening for samtlige beboere og ejere indenfor lokalplanen. Grundejerforeningen kan dog efter oprettelse slå sig sammen med andre grundejerforeninger, som fx Grundejerforeningen Parkvej – hvis der kan laves en aftale.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk