click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VEJLOVGIVNING

Der er en nuværende vejadgang over privat fællesvej, som er ejet af grundjerforeningen øst for (G/F Parkvej). Den foreslåede vejadgang i planen er parallelforskudt sydpå i forhold til den eksisterende og ændringen af vejadgangen vil kræve accept af G/F Parkvej.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk