click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

I lokalplanområdet har der ligget en spejderhytte. Området er på ca. 2104 m2 og arealet er meget kuperet med fald fra Elmevej i vest mod den østlige del.

Lokalplanområdet støder op til en grønning med græs og langs matrikelskellet mod syd og vest for de nye matrikler er der et bredt levende hegn.

På det grønne areal mod Sandholmgårdsvej er der etableret et 1,50 meter høj støjhegn for at begrænse støjen fra vejen. Langs støjhegnet er der plantet slyngplanter, roser og solitære træer.

Områdets anvendelse

Det areal, der skal opføres ny bebyggelse på, er en del af den fælles grønning der er udlagt til fritidsformål til rækkehusbebyggelsen på Parkvej og har været benyttet af en spejdergruppe, der har haft klubhus på arealet.

Infrastruktur

Adgangen til spejderhytten har været via en sti fra Parkvej, hvor der også kan køre biler.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk