click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Byrådet besluttede den 15. december 2016, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 1-139 for Fire rækkehuse ved Parkvej med henblik på at muliggøre 4 rækkehuse. Der er har tidligere været udarbejdet et lokalplanudkast for området der ville muliggøre 2 parcelhuse. På grund af terrænet er lokalplanen udformet med mulighed for to dobbelthuse.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk