click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

REDEGØRELSE

Byrådet besluttede den 15. december 2016 at igangsætte en lokalplan for fire rækkehuse på ejendommen Parkvej 27. I dag gælder lokalplan 126 Parkvej-Blovstrød, der er delt i to delområder hvor delområde I ligger i byzone og kun kan anvendes til fælles grønning og fritidsformål.

Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er, at en del af den fælles grønning har været brugt til spejderformål. Der har ligget en spejderhytte, der er blevet fjernet i forbindelse med spejdernes overtagelse af Blovstrød Stadion og arealet er derfor blevet ledigt. Det er Allerød Kommune, der ejer arealet og byrådet ønsker at der skal bygges fire huse.

Der har tidligere været udarbejdet forslag til en lokalplan for to parcelhuse. Som følge af høringsprocessen valgte byrådet dog at i stedet at få udarbejdet denne lokalplan for to dobbelthuse.

Den del der bebygges vil visuelt indgå i sammenhæng med den øvrige rækkehus bebyggelse mod øst. Det øvrige areal vil fortsat være udlagt til rekreativt areal og omfattet af Lokalplan 126 med en sammenhængende beplantning.

Lokalplanområdet udgør et af de arealer, som i Kommuneplan 2017-2029 er udlagt til boligformål. Allerød Kommune forventer en befolkningstilvækst, hvorfor der er behov for nye boligområder i kombination med fortætning af eksisterende.

Området er både i sin udformning og placering indpasset, så det indgår i sammenspil med den øvrige bebyggelse. I den forbindelse er der bl.a. indsat bestemmelser, som skal sikre nabobebyggelsen mod væsentlige nabogener.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk