click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LEVEVILKÅR OG MATERIELLE GODER

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

 

Socioøkonomiske effekter

Allerød Kommune har generelt få mindre boliger. Disse mindre boliger vil medvirke til at få en mere varieret boligmasse.

 

f.eks. påvirkning af sociale forhold, boligforhold, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og butiksliv

Bymiljø

-

 

f.eks. sociale forhold, byliv, tryghed, rekreative interesser

Afstand til privat og offentlig service

Der er ca. 130 meter til nærmeste busstopsted, ca. 2,2 km til nærmeste togstation, ca. 900 meter til skole og dagsinstitution, samt ca. 850 meter til dagligvarebutik.

 

f.eks. indkøb, uddannelse, arbejde

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk