click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til tæt-lav helårsboliger. Bebyggelsen må kun bestå af lav bebyggelse i form af fx dobbelthuse.

3.2

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

  • at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom,
  • at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
  • at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik,
  • at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk