click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matriklerne 4e Blovstrød By, Blovstrød, samt alle matrikler, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra dette område.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk