click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 10 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING

10.1

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres de nødvendige vej- og stianlæg, parkerings- og opholdsarealer samt fællesarealer.

10.2

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er påvist, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes (jf. § 9.8).

10.3

Forud for tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse skal der oprettes en grundejerforening jf. §§ 11.1 - 11.7 med medlemspligt for områdets beboere.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk