click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

SPILDEVANDSPLAN FOR ALLERØD KOMMUNE

Lokalplanområdet er fælleskloakeret, hvilket betyder, at både regn- og spildevand i et rør kan ledes til rensning på renseanlæg.

Afledning af regnvand til fælleskloak kræver en tilslutningstilladelse fra kommunen. Tilladelse til nedsivning af vejvand og vand fra tage beror på en konkret vurdering og kræver en tilladelse fra kommunen.

Spildevandsplanen stiller krav om, at regnvand håndteres, så der højst en gang hvert 25 år stuver vand op til lavest liggende hussokkel.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk