click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE LOKALPLANER

Området er omfattet af en række gamle deklarationer der er næsten enslydende og omhandler bebyggelse og benyttelse.

Deklaration tinglyst den 26. oktober 1962

Deklaration tinglyst en 26. september 1963

Deklaration tinglyst den 21. maj 1965  

Deklaration tinglyst 4. januar 1967 

Ovennævnte deklarationer aflyses for de matrikler, der er omfattet af denne lokalplan.

 

En lille del af lokalplanområdet er stadigvæk omfattet af Byplanvedtægt 1 i for Blovstrød. En del af byplanvedtægten er tidligere aflyst med Lokalplan 110. Den tilbageværende del af Byplanvedtægten gælder for matriklerne 9g, 9h, 9ir, 9l, 9m, og 51 Blovstrød By, Blovstrød.

Byplanvedtægt 1 for Blovstrød aflyses i sin helhed for de matrikler, der er omfattet af denne lokalplan.

 

En del af området er omfattet af servitutter omkring oversigtsarealer for vejkryds i området.  

Servitut af 17. september 1963

Servitut af 15. marts 1965

Servitut af 23. september 1965

Servitut af 17. september 1963

Ovennævnte servitutter aflyses for de matrikler, der er omfattet af denne lokalplan.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk