click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

ALLERØD KOMMUNEPLAN

I Allerød Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde BL.B.01 Boligområde i Blovstrød.

I henhold til rammebestemmelserne må området kun anvendes til boligområde af typen åben-lav. Bebyggelsesprocenten inden for rammeområdet må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m2 eller 40 for sammenbyggede huse på grunde på min. 350 m2.

Støjfølsom anvendelse skal sikres i henhold til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk