click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

JORDFORURENINGSLOVEN

8 ejendomme (matrikel nr. 9m, 9l, 9g, 51, 9h, 9ep, 9eo og 9ir alle Blovstrød By, Blovstrød) i den vestlige del af lokalplansområdet indgår i det områdeklassificerede delområde Bl-2 for Blovstrød.

Disse ejendomme vurderes på baggrund af områdets alder og arealanvendelse at kunne være lettere forurenet på grund af længere tids forureningsbidrag. Flytning af jord bort fra ejendomme omfattet af områdeklassificering skal anmeldes til kommunen, jf. jordforureningslovens § 50.

Ved bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet, skal ejer eller bruger sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning, jf. jordforureningslovens § 72b.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses jf. jordforureningslovens § 71 og Allerød Kommunes miljømyndighed kontaktes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk