click me

Vær med








Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds her



Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.





Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Blovstrød Kirke ligger syd for området, og er omgivet af en 300 meter beskyttelseszone, som omfatter en lille del af lokalplanområdet.

For at forhindre at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet, er det inden for 300 meters afstand af en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som overstiger 8,5 meter i højden.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk