click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

Områdets anvendelse

Området er i dag et parcelhuskvarter, der er udstykket og planlagt i 1960’erne. Det er i store træk den bebyggelse, der ligger der i dag. Området er kendetegnet ved et kuperet terræn, der skråner stejlt ned mod Blovstrød enge. Bebyggelsen i området er i én etage med uudnyttet tagetage og taghældninger på maksimalt 35°.

Den lave bebyggelse indgår i samspil med det kuperede terræn ved ikke at dominere med høje rejsninger og flere etager. Generelt ligger bebyggelsen tilbagetrukket fra vej med en del beplantning i forhaverne, hvorfor området fremstår grønt og terrænforskellene giver mange kig bl.a. til naturområdet Blovstrød Enge og Ellebæk.

Infrastruktur

Nogle få parceller har adgang fra Blovstrød Alle, men de fleste har adgang fra de mindre lokale veje Vindbygårdsvej, Valmuevej, Kløvervej, Lupinvej, Lucernevej, Klintevej og Engvej. Der er stiforbindelse til og fra Blovstrød Enge og Blovstrød Alle.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk