click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Økonomiudvalget vedtog den 8. april 2014 at igangsætte en lokalplan for parcelhuskvarteret Vindbygård i Blovstrød på baggrund af en henvendelse fra grundejerforeningen. Området er en del af en helhedsplan for Blovstrød, der er udarbejdet af arkitekt Georg Jensen i 1960’erne.

Foreningen ønskede at udvide byggemuligheder og materialevalg i forhold til gældende deklarationer, hvor der er udlagt faste byggefelter og facaderne skal være blank mur med mindre partier i andre materialer.

Formålet med lokalplanen er derfor at gøre byggemulighederne mere fleksible bl.a. ved at ophæve de eksisterende byggefelter og samtidig give mulighed for større variation i materialevalg og facadeudtryk.
Derudover har lokalplanen til formål at bevare områdets grønne præg og naturlige kig, der er i kraft af det meget kuperede terræn ved at fastlægge en 5 meter byggelinje fra matrikulære vejskel.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk