click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

Lokalplan nr. 1-138 for Vindbygård i Blovstrød

Denne lokalplan er udarbejdet på opfordring af grundejerforeningen Vindbygård i Blovstrød og erstatter en række gamle deklarationer, der er tinglyst for området.

Området Vindbygård er, som store dele af Blovstrød, anlagt ud fra en masterplan udarbejdet af den lokale arkitekt Georg Jensen tilbage i 1960'erne. Lokalplanen tager udgangspunkt i masterplanens grundlæggende principper om et grønt boligområde i kuperet terræn, men justerer samtidig byggemulighederne i området, så de er mere tidssvarende.

  

 

PLANENS STATUS

Vedtaget

 


 

Politisk behandling

Lokalplan 1-138 for Vindbygård i Blovstrød er vedtaget af byrådet d. 28. februar 2019

Lokalplan er offentligt bekendtgjort d. 4. marts 2019

 

Lokalplanens offentlige fremlæggelse

Lokalplan har været offentligt fremlagt i 5 uger fra 28. november 2018 til 7. januar 2019. Høringsperioden har været forlænget, da høringen løb hen over juleferien.

 

Lokalplanens retsvirkninger

Ved offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan træder lokalplanen retsvirkninger i kraft, se § 13 Lokalplanens retsvirkninger.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk