click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

1.1

Lokalplanen har til formål at sikre:

  •  at området forbliver udlagt til helårsboliger. 

  • at ny primær bebyggelse placeres tilbagetrukket på matriklen, så det giver plads til forhaver og beplantning langs vejene i området

  • at bebyggelsen ikke overstiger én etage med uudnyttet tagetage, for at sikre de naturlige kig til det omkringliggende landskab

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk