click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1

Ved nybyggeri skal tage opføres som saddeltag. Tagflader skal have en hældning på min. 15° og max. 50°.

 

8.2

Facadematerialer skal bestå af teglsten med mulighed for at inkludere mindre partier i træ eller beton. Facadeudtrykket kan fremstå som enten pudset eller blank mur.  

 

Note til 8.2

Med pudset facade forstås grovpudset, tyndpudset, vandskuret, sækkeskuret, filtset eller kalket.

8.3

Reflekterende og blanke facade- og tagmaterialer må ikke anvendes, dog bortset fra anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. Anlæg til vedvarende energi må ikke føre til gener i form af blænding og lign. for øvrige beboere i området.

 

8.4

Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv må have en maksimal størrelse på 30x30 cm og skal fastgøres direkte på facaden. Skiltene kan være belyste, men må ikke være lysende.

 

8.5

Individuelle antenner og paraboler må ikke opsættes på facader, der vender mod veje, og må ikke være hævet mere end 1,80 meter over terræn til overkanten af parabolen eller antennen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk