click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD

5.1

Der skal på den enkelte ejendom som minimum anlægges 1 p-plads pr. bolig samt udlægges areal svarende til 1 p-plads pr. bolig.

 

5.2

Eksisterende veje og stier som vist på kortbilag 2 opretholdes i deres nuværende bredde og beliggenhed.

 

Note til 5.2

Vejbanerne er ved lokalplanen udarbejdelse noteret til følgende gennemsnitsbredde:

Valmuevej: 7,7 meter

Engvej, Klintevej, Lucernevej, Lupinvej og Vindbygårdsvej: 6 meter

Kløvervej: 7,3 meter

Læhegnet: 5,9 meter

Elmevej: 6,1 Meter

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk