click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 4 UDSTYKNING

4.1

Yderligere udstykning må ikke finde sted.

 

Note til 4.1

Området er, med den oprindelige helhedsplan fra 1960’erne, udstykket i matrikler på ca. 800m2. Området betragtes derfor som fuldt udstykket.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk