click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til fritliggende helårsboliger.

 

Note til 3.1

På ejendommene må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

• at der bibeholdes en bolig på den pågældende ejendom.

• at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes.

• at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik.

• at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

• at virksomheden ejes og drives af ejendommens ejer og beboer. 

3.2

På matriklerne 9au og 9p Blovstrød By, Blovstrød må kun anvendes til tekniske anlæg i form af vandværk

 

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk